Projekt ILA

Tytuł projekt: Opracowanie innowacyjnego systemu pomiarowego do wykrywania i lokalizacji uszkodzeń instalacji przewodnikowych, w oparciu o wielokanałowy, multipleksujący detektor impulsywno-rezystancyjny

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności produktowej firmy DASL, poprzez realizacje projektu obejmującego badania przemysłowe i prace rozwojowe, zakończone opracowaniem innowacyjnego systemu pomiarowego do wykrywania i lokalizacji uszkodzeń instalacji przewodnikowych o nazwie ILA oraz zakup środków trwałych służących do wdrożenia wyników prac B+R.Całkowita wartość projektu: 1 574 279,87 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 148 967,77 PLN
Nazwa beneficjenta: DASL Systems Grzegorz Dąbrowski, Witold Ślirz

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.