Projekt PDA

Tytuł projekt: Opracowanie innowacyjnej grupy urządzeń do punktowej lokalizacji awarii w sieciach preizolowanych o roboczej nazwie PDA.

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności produktowej firmy DASL, poprzez realizacje projektu obejmującego badania przemysłowe i prace rozwojowe, zakończone opracowaniem innowacyjnego systemu do punktowej lokalizacji awarii w sieciach preizolowanych o roboczej nazwie PDA oraz zakup środków trwałych służących do wdrożenia wyników prac B+R.

System będą tworzyły:Całkowita wartość projektu: 1 252 788,90 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 957 975,78 PLN
Nazwa beneficjenta: DASL Systems Grzegorz Dąbrowski, Witold Ślirz
Zakupy w ramach projektu PDA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.