DASL Systems na skróty

+ 48 603 629 699

ul.Świętokrzyska 14/247, Warszawa   info@dasl.pl   +48 603629699  NIP: 6792762414

 

Friday, 20, lipiec 2018
A A A

Letnia Szkoła Pomiarów Elektrycznych 2018

Szanowni Państwo, w czerwcu, lipcu i sierpniu pragniemy zaprosić na wakacyjny cykl szkoleń, które odbędą się w kilku miejscach Polski

 

 

rezerwacja i zapisy poprzez formularze elekroniczne - wybierz szkolenie i datę 
 ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA 
zamawiasz dwa szkolenia oszczędzasz 200 złotych

WZORCOWANIE MIERNIKÓW 
zabierz miernik na szkolenie 
skorzystaj z niższej ceny

TEMAT 1 -  Warsztaty pomiarów elektrycznych SONEL MPI 530 + PE5

 

 • Pomiary – teoria i praktyka: ciągłość przewodów, impedancja pętli zwarciowej, testy wyłączników RCD, separacja elektryczna, rezystancja izolacji, rezystancja uziomów.

 • Obsługa programu PE 5 - do tworzenia protokołów z pomiarów: tworzenie protokołu, struktura drzewa, tabele pomiarowe, charakterystyki zabezpieczeń, harmonogram, współpraca z programem Schematic 2,
 • Obsługa miernika: wykonywanie pomiarów, obsługa pamięci, akcesoria
 • Współpraca miernika z programem PE 5 – Jak przyspieszyć pomiary? Jak skrócić do minimum czas przygotowywania protokołów?

 

TEMAT 2  Warsztaty badania elektronarzędzi PAT815, - PAT10, - PAT805 oraz oprogramowanie PAT

 

Każdy pracodawca odpowiada za sprawność narzędzi i urządzeń, które powierza swoim pracownikom. Na naszym szkoleniu można się dowiedzieć jak, dlaczego i jak często należy badać elektronarzędzia i inne urządzenia elektryczne. 
Zakres szkolenia:

 • Podstawy prawne

 • Podstawowe pojęcia i wymagania
 • Badanie bezpieczeństwa elektronarzędzi według normy VDE 0701-0702
 • Badanie bezpieczeństwa elektronarzędzi według normy PN-88/E-08400/10:1988
 • Badanie bezpieczeństwa AGD PN-EN 60335-2-15:2016 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. 
 • Badanie bezpieczeństwa spawarek.
 • Warsztaty pomiarowe
 • Obsługa oprogramowania PAT+
 • Zasady prowadzenie dokumentacji z pomiarów

TEMAT 3 - Badanie oświetlenia stanowisk i ogólnego oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

 

Oświetlenie miejsca pracy ma znaczący wpływ na jakość pracy, bezpieczeństwo oraz samopoczucie pracowników. Naucz się prawidłowo mierzyć, poznaj najpopularniejsze błędy pomiarowców i naucz się ich unikać. 

 • Wielkości świetlne (fotometryczne)

 • Kryteria oświetlenia
 • Charakterystyka elektrycznych źródeł światła
 • Podstawowe informacje o technice pomiarowej i miernikach
 • Wymagania norm oświetleniowych i przepisów prawnych
 • Ocena warunków oświetlenia miejsc pracy we wnętrzach
 • Zasady wykonywania badań
 • Pomiar natężenia oświetlenia
 • Określenie równomierności oświetlenia
 • Sprawdzenie wskaźników olśnienia oraz oddawania barw
 • Sprawdzenie luminancji opraw oświetleniowych
 • Ocena oświetlenia wnętrz światłem dziennym
 • Pomiar natężenia oświetlenia dziennego
 • Ocena warunków oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

Oświetlenie ewakuacyjne należy zaliczyć, do urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, w związku z czym pracownik dokonujący kontroli i przeglądu oświetlenia ewakuacyjnego jest zobowiązany do posiadania uprawnień elektrycznych SEP do 1 kV.

 • Oświetlenie awaryjne
 • Wymagania norm i przepisów
 • Zasady wykonywania badań
 • Kryteria oceny oświetlenia awaryjnego norma PN-EN 50172:2005 
  • oświetlanie znaków drogi ewakuacyjnej,
  • zapewnianie natężenia oświetlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdłuż nich w taki sposób, aby umożliwić bezpieczny ruch w kierunku wyjścia do bezpiecznego miejsca ewakuacji,
  • punkty alarmu pożarowego i sprzętu przeciwpożarowego należy rozmieścić wzdłuż dróg ewakuacyjnych w taki sposób, aby mogły być łatwo zlokalizowane i użyte,
  • umożliwienie działań związanych ze środkami bezpieczeństwa.
  • Szczegóły dotyczące natężenia oświetlenia wg PN-EN 1838:2013-11
 • Dokumentacja po wykonawcza. Sporządzanie protokołów z pomiarów
 • Charakterystyka programu komputerowego Foton 2
 • Zajęcia warsztatowe, pomiary luksomierzem  SONEL 

 

Kraków - Warszawa 27/12/2016 r.

Witaj w systemie rezerwacji DASL Systems

Korzystając lub uzyskując dostęp do jakiejkolwiek części usług, użytkownik zgadza się na wszystkie warunki zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkich innych reguł, zasad i procedur, które mogą być publikowane od czasu do czasu w witrynach www.warszawa.dasl.pl   i www.dasl.pl.  Jeśli nie zgadzasz się z którąkolwiek z tych zasad, warunków, reguł, zasad i procedur, nie możesz korzystać lub mieć dostępu do usług. DASL Systems zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji lub zmiany któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków korzystania z witryny w dowolnej chwili.

ZAKRESY, CENY I WARUNKI USŁUG
DASL Systems prowadzi szkolenia, warsztaty i konsultacje dla elektryków w małych (do 9 osób) grupach w Krakowie i Warszawie, zajęcia dla dużych grup organizujemy cyklicznie podczas Targów branżowych oraz organizujemy szkolenia u klienta. Szkolenia w naszych oddziałach odbywają się od godziny 9 do około14 - 16. Czas szkolenia zależy w dużej części od uczestników i problemów, które poruszają. W koszt szkolenia wliczony jest obiad i serwis kawowy. Szkolenie zakończone jest otrzymaniem certyfikatu. W przypadku zainteresowania szkoleniem proszę o wypełnienie formularza rezerwacyjnego. Rezerwacja miejsc odbywa się na podstawie wcześniej opłaconej proformy lub oficjalnego zamówienia. Płatność może zostać dokonana w dniu kursu do kasy oddziału. Minimalna ilość uczestników szkolenia/warsztatów - 3 osoby. W przypadku mniejszej niż 3 osoby ilości uczestników DASL Systems ma prawo przesunąć szkolenie gwarantując uczestnikom pierwszeństwo uczestnictwa w kolejnym terminie.  Cena konsultacji indywidualnych w siedzibie DASL Systems, wg tematów j.n. wynosi  150 zł /godz./osoba. Usługa u klienta podlega negocjacjom.

CENNIK 2017

 • ·         Szkolenie i warsztaty - "Pomiary instalacji elektrycznych"  -  500 zł brutto/osobę.
 • ·         Szkolenie i warsztaty - "Badanie elektronarzędzi" - 500 zł brutto/osobę
 • ·         Szkolenie i warsztaty - "Badanie oświetlenia we wnętrzach oraz oświetlenia awaryjnego"  - 580 zł brutto/osobę
 • ·         Szkolenie i warsztaty - "Badanie bezpieczeństwo i sprawności instalacji fotowoltaicznych" - 800 zł brutto/osobę.
 • ·         Szkolenie i warsztaty - "Pomiary instalacji elektrycznych w obiektach służby zdrowia" - 800 zł brutto/osobę.
 • ·         Szkolenie i warsztaty - "Badanie bezpieczeństwa aparatury medycznej" - 800 zł brutto/osobę.
 • ·         Szkolenie z obsługi oprogramowania SONEL - 350 zł brutto/osobę. (czas około 3 godzin)
 • ·         Szkolenie i warsztaty - Pakiet  "Pomiary instalacji elektrycznych + badanie bezpieczeństwa elektronarzędzi" odbywa się w tym samym dniu  - 800 zł brutto/osoby.
 • ·         Szkolenie i warsztaty - Pakiet "Pomiary instalacji elektrycznych w obiektach służby zdrowia + badanie bezpieczeństwa aparatury medycznej" 1500 zł brutto/osoby.

WARUNKI REJESTRACJI
Aby być zarejestrowanym użytkownikiem/uczestnikiem usług, szkoleń, warsztatów - uczestnik wybiera odpowiednie szkolenie/warsztat http://wawa.dasl.pl/warszawa/index.php/home-page/kalendarz-wydarzen i poprzez naciśniecie  przycisku „Zarezerwuj” wyraża zgodę na:

1.       Wersja elektroniczna rejestracji : podanie prawdziwych,  informacji  zgodnie z opisem w formularzu rejestracyjnym/rezerwacyjnym strony szkolenia/warsztatu.  Jeśli użytkownik dostarczy informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, lub DASL Systems ma uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że te informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, DASL Systems ma prawo do zawieszenia lub odwołania wszystkich rezerwacji użytkownika i odmówić dostępu do korzystania z Usług (lub jego części) teraz i w przyszłości.

2.       Wersja papierowa rejestracji (fax, mail) - uczestnik wybiera odpowiednie szkolenie/warsztat na stronie http://wawa.dasl.pl/warszawa/index.php/home-page/kalendarz-wydarzen. i poprzez naciśnięcie przycisku „Załącznik - Pobierz” w sekcji INFORMACJE pobiera formularz, a po wypełnieniu wysyła skan lub fax.

PRYWATNOŚĆ

DASL Systems  dba o bezpieczeństwo i prywatność wszystkich klientów. Wszelkie informacje przekazane lub udostępnione przez użytkownika mogą być publicznie dostępne. Należy uważać, aby chronić prywatne dane lub informacje, które są dla Ciebie ważne. DASL Systems każdorazowo przedstawia do akceptacji klauzulę w brzmieniu „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach rekrutacji na szkolenia, warsztaty i dostępu do usług świadczonych przez DASL Systems zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od DASL Systems informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.)”  oraz oświadcza że administratorem danych osobowych jest DASL SYSTEMS  UL. WADOWICKA 8A, 30-415 KRAKÓW, POLSKA a uczestnik/użytkownik/klient ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

AKCEPTACJA WARUNKÓW

Uczestnik/użytkownik/klient musi przeczytać ze zrozumieniem Regulamin w całości.
Użytkownik zgadza się przestrzegać Warunków korzystania z usług określonych w witrynach www.warszawa.dasl.pl   i www.dasl.pl.

 

 

DASL Systems