DASL Systems na skróty

+ 48 603 629 699

ul.Świętokrzyska 14/247, Warszawa   info@dasl.pl   +48 603629699  NIP: 6792762414

 

Wednesday, 21 listopad 2018
A A A

Kraków - Warszawa 27/12/2016 r.

Witaj w systemie rezerwacji DASL Systems

Korzystając lub uzyskując dostęp do jakiejkolwiek części usług, użytkownik zgadza się na wszystkie warunki zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkich innych reguł, zasad i procedur, które mogą być publikowane od czasu do czasu w witrynach www.warszawa.dasl.pl   i www.dasl.pl.  Jeśli nie zgadzasz się z którąkolwiek z tych zasad, warunków, reguł, zasad i procedur, nie możesz korzystać lub mieć dostępu do usług. DASL Systems zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji lub zmiany któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków korzystania z witryny w dowolnej chwili.

ZAKRESY, CENY I WARUNKI USŁUG
DASL Systems prowadzi szkolenia, warsztaty i konsultacje dla elektryków w małych (do 9 osób) grupach w Krakowie i Warszawie, zajęcia dla dużych grup organizujemy cyklicznie podczas Targów branżowych oraz organizujemy szkolenia u klienta. Szkolenia w naszych oddziałach odbywają się od godziny 9 do około14 - 16. Czas szkolenia zależy w dużej części od uczestników i problemów, które poruszają. W koszt szkolenia wliczony jest obiad i serwis kawowy. Szkolenie zakończone jest otrzymaniem certyfikatu. W przypadku zainteresowania szkoleniem proszę o wypełnienie formularza rezerwacyjnego. Rezerwacja miejsc odbywa się na podstawie wcześniej opłaconej proformy lub oficjalnego zamówienia. Płatność może zostać dokonana w dniu kursu do kasy oddziału. Minimalna ilość uczestników szkolenia/warsztatów - 3 osoby. W przypadku mniejszej niż 3 osoby ilości uczestników DASL Systems ma prawo przesunąć szkolenie gwarantując uczestnikom pierwszeństwo uczestnictwa w kolejnym terminie.  Cena konsultacji indywidualnych w siedzibie DASL Systems, wg tematów j.n. wynosi  150 zł /godz./osoba. Usługa u klienta podlega negocjacjom.

CENNIK 2017

  • ·         Szkolenie i warsztaty - "Pomiary instalacji elektrycznych"  -  500 zł brutto/osobę.
  • ·         Szkolenie i warsztaty - "Badanie elektronarzędzi" - 500 zł brutto/osobę
  • ·         Szkolenie i warsztaty - "Badanie oświetlenia we wnętrzach oraz oświetlenia awaryjnego"  - 580 zł brutto/osobę
  • ·         Szkolenie i warsztaty - "Badanie bezpieczeństwo i sprawności instalacji fotowoltaicznych" - 800 zł brutto/osobę.
  • ·         Szkolenie i warsztaty - "Pomiary instalacji elektrycznych w obiektach służby zdrowia" - 800 zł brutto/osobę.
  • ·         Szkolenie i warsztaty - "Badanie bezpieczeństwa aparatury medycznej" - 800 zł brutto/osobę.
  • ·         Szkolenie z obsługi oprogramowania SONEL - 350 zł brutto/osobę. (czas około 3 godzin)
  • ·         Szkolenie i warsztaty - Pakiet  "Pomiary instalacji elektrycznych + badanie bezpieczeństwa elektronarzędzi" odbywa się w tym samym dniu  - 800 zł brutto/osoby.
  • ·         Szkolenie i warsztaty - Pakiet "Pomiary instalacji elektrycznych w obiektach służby zdrowia + badanie bezpieczeństwa aparatury medycznej" 1500 zł brutto/osoby.

WARUNKI REJESTRACJI
Aby być zarejestrowanym użytkownikiem/uczestnikiem usług, szkoleń, warsztatów - uczestnik wybiera odpowiednie szkolenie/warsztat http://wawa.dasl.pl/warszawa/index.php/home-page/kalendarz-wydarzen i poprzez naciśniecie  przycisku „Zarezerwuj” wyraża zgodę na:

1.       Wersja elektroniczna rejestracji : podanie prawdziwych,  informacji  zgodnie z opisem w formularzu rejestracyjnym/rezerwacyjnym strony szkolenia/warsztatu.  Jeśli użytkownik dostarczy informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, lub DASL Systems ma uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że te informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, DASL Systems ma prawo do zawieszenia lub odwołania wszystkich rezerwacji użytkownika i odmówić dostępu do korzystania z Usług (lub jego części) teraz i w przyszłości.

2.       Wersja papierowa rejestracji (fax, mail) - uczestnik wybiera odpowiednie szkolenie/warsztat na stronie http://wawa.dasl.pl/warszawa/index.php/home-page/kalendarz-wydarzen. i poprzez naciśnięcie przycisku „Załącznik - Pobierz” w sekcji INFORMACJE pobiera formularz, a po wypełnieniu wysyła skan lub fax.

PRYWATNOŚĆ

DASL Systems  dba o bezpieczeństwo i prywatność wszystkich klientów. Wszelkie informacje przekazane lub udostępnione przez użytkownika mogą być publicznie dostępne. Należy uważać, aby chronić prywatne dane lub informacje, które są dla Ciebie ważne. DASL Systems każdorazowo przedstawia do akceptacji klauzulę w brzmieniu „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach rekrutacji na szkolenia, warsztaty i dostępu do usług świadczonych przez DASL Systems zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od DASL Systems informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.)”  oraz oświadcza że administratorem danych osobowych jest DASL SYSTEMS  UL. WADOWICKA 8A, 30-415 KRAKÓW, POLSKA a uczestnik/użytkownik/klient ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

AKCEPTACJA WARUNKÓW

Uczestnik/użytkownik/klient musi przeczytać ze zrozumieniem Regulamin w całości.
Użytkownik zgadza się przestrzegać Warunków korzystania z usług określonych w witrynach www.warszawa.dasl.pl   i www.dasl.pl.

 

 

DASL Systems